Delicious RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی خروجی XML
کد خبر : 59557

ارزیابی و معرفی مراکز

کلیه مراکز عضو بر اساس جدول شاخص ارزیابی شده و در سایت رسمی هنر مدرسه معرفی خواهند شد.
معرفی مراکز:
با توجه به نیاز خانواده ها و فراگیران جهت ثبت نام در مراکز در محدوده های جغرافیایی و مناطق شهری مراکز مختلف ، کلیه مراکز عضو بر اساس آدرس پستی و مشخصات مرکز در فعالیتهای تبلیغاتی و سایت رسمی طرح ، دسته بندی و معرفی خواهند شد.
کلیه فعالیتها و پروژه های مراکز از طریق سایت انعکاس خواهد یافت.

ارزیابی مراکز:
بر اساس پارامترهای تعیین شده و مولفه های گزارشگیری از مراکز ، کلیه مراکز آموزشی رتبه بندی شده و ضمن معرفی عمومی ، مراکز برتر از امکانات و تسهیلات ویژه ای برخوردار خواهند شد.(مستندات شاخص های ارزیابی به مراکز ارائه خواهد شد).

جشنواره مراکز:

جهت ایجاد رقابت و افزایش انگیزه فراگیران ، مربیان و مراکز آموزشی ، بر اساس جدول زمانبندی مشخص جشنواره ای از دستاوردها و فعالیتهای مراکز به صورت مستمر و منظم برگزار خواهد شد و ضمن معرفی آثار برتر مراکز ، طی مراسم رسمی از برگزیدگان و مدیران مراکز در سطح کشور تقدیر خواهد شد.

مراکز پایلوت:
با توجه به گستردگی مراکز آموزشی در سطح کشور ، تعدادی از مراکز به عنوان مرکز پایلوت معرفی و امکان سرویس دهی به سایر مراکز در سطح استان ، شهرستان و بخش را خواهند داشت.نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
ارسال به دوستان
کد خبر : 59557

ارزیابی و معرفی مراکز

کلیه مراکز عضو بر اساس جدول شاخص ارزیابی شده و در سایت رسمی هنر مدرسه معرفی خواهند شد.
معرفی مراکز:
با توجه به نیاز خانواده ها و فراگیران جهت ثبت نام در مراکز در محدوده های جغرافیایی و مناطق شهری مراکز مختلف ، کلیه مراکز عضو بر اساس آدرس پستی و مشخصات مرکز در فعالیتهای تبلیغاتی و سایت رسمی طرح ، دسته بندی و معرفی خواهند شد.
کلیه فعالیتها و پروژه های مراکز از طریق سایت انعکاس خواهد یافت.

ارزیابی مراکز:
بر اساس پارامترهای تعیین شده و مولفه های گزارشگیری از مراکز ، کلیه مراکز آموزشی رتبه بندی شده و ضمن معرفی عمومی ، مراکز برتر از امکانات و تسهیلات ویژه ای برخوردار خواهند شد.(مستندات شاخص های ارزیابی به مراکز ارائه خواهد شد).

جشنواره مراکز:

جهت ایجاد رقابت و افزایش انگیزه فراگیران ، مربیان و مراکز آموزشی ، بر اساس جدول زمانبندی مشخص جشنواره ای از دستاوردها و فعالیتهای مراکز به صورت مستمر و منظم برگزار خواهد شد و ضمن معرفی آثار برتر مراکز ، طی مراسم رسمی از برگزیدگان و مدیران مراکز در سطح کشور تقدیر خواهد شد.

مراکز پایلوت:
با توجه به گستردگی مراکز آموزشی در سطح کشور ، تعدادی از مراکز به عنوان مرکز پایلوت معرفی و امکان سرویس دهی به سایر مراکز در سطح استان ، شهرستان و بخش را خواهند داشت.نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
اثر قبلی
اثر قبلی
تعداد آثـار
378
تعداد مراکز آموزشی
36
تعداد اعضای سایت
594
اثر قبلی
تمــاس با مــــــــــا
اثر قبلی
: پست الکترونیک
Koodak@tebyan.com
:شماره تلفن
81202203
:آدرس
تهران،خیابان نادری،نبش حجت دوست ، پلاک 12